รับตรวจไวยากรณ์ Proofreading Service งานวิชาการ งานวิจัย บทคัดย่อ

หากท่านต้องการตรวจสอบงานเขียน เรา รับตรวจไวยากรณ์ เพื่อให้เจ้าของภาษา ตรวจภาษา  รวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เรามี Proofreader ที่เป็นเจ้าของภาษาที่สามารถตรวจงานได้ทั้งสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รับตรวจไวยากรณ์ โดย Native Proofreader

รับตรวจไวยากรณ์ Proofreading service ตรวจสอบงาน Dissertation / Thesis/ Research/ Essay พร้อมแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักภาษา
ตามหลักภาษา

งานทางด้านตรวจไวยากรณ์ Proofreading ปรับแก้ไวยากรณ์หรือ Rewrite article งานเขียน ที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ เช่น คนไทยที่ไปเรียนในประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมัน ฯลฯ

หากท่านต้องการตรวจสอบงานเขียน เพื่อให้เจ้าของภาษาตรวจทานไวยากรณ์ รวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เรามี Proofreader ที่เป็นเจ้าของภาษาที่สามารถตรวจงานได้ทั้งสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่านสามารถส่งงานมาได้ที่ translationfind@gmail.comหรือโทรแจ้งเพิ่มเติมได้ที่  087-8314785

Why Choose Us?

1. เราคือทีมงาน Proof Reader มืออาชีพ
2. จัดทำโดยเจ้าของภาษา
3. รับงานได้ทุกสาขาวิชา
4. บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
5. รับประกันความใจ 100% ปรับแก้ให้จนกว่าจะพอใจ

งานทางด้านตรวจไวยากรณ์ (Proofreading) ตรวจสอบไวยากรณ์ ปรับแก้ไวยากรณ์หรือ Rewrite article งานเขียน ที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ เช่น คนไทยที่ไปเรียนในประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมัน ฯลฯ

งานทุกชิ้นผ่านการดำเนินการโดยอาจารย์เจ้าของภาษาทั้งสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลังจากได้รับงานกลับไปแล้ว ผู้ใช้บริการทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “มีประสิทธิภาพเกินกว่าที่คาดหวังไว้” ทังนี้ไม่ใช่แค่เพียงตรวจสอบหาจุดบกพร่องอย่างเดียว แต่ยังปรับเนื้อหาให้ใหม่ตามความเหมาะสม จนงานที่ออกมาสื่อความหมายจนผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาอ่านแล้วเข้าใจเป็นอย่างดี

วันนี้ ไม่ว่างานของท่านจะอยู่ระดับไหนก็ตาม TranslationFind.com คือ มืออาชีพที่พร้อมจะช่วยเหลือท่าน เพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในราคาที่ท่านพอใจ

รับตรวจสอบไวยากรณ์ พิสูจน์อักษรโดยชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาชาวอังกฤษและอเมริกา

*** รับประกันคุณภาพของงาน ชาวต่างชาติ Proofreading เองทั้งหมด

อัตราค่าบริการ รับตรวจไวยากรณ์

ค่าดำเนินการ แยกออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

1. Proofreading – 0.55 Baht/word

* เป็นบริการ Proofreading แก้ไวยากรณ์ การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน แก้ไขคำที่ไม่เหมาะสม ดังตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างงาน รับตรวจไวยากรณ์ Proofreading

2. Proofreading and Editing – 1.0 Baht/word

* เป็นบริการ ตรวจทั้้งการใช้ภาษา และช่วยแก้ไขด้วยการเขียนให้ใหม่ เช่น ในประโยคไหนเขียนไม่ค่อยดี ก็จะเขียนให้ใหม่ ให้มีความสอดคล้องกันทั้ง Paragraph ซึ่งเ็ป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ดังตัวอย่างด้านล่าง

ตัวอย่างงาน ตรวจไวยากรณ์และแก้ไขข้อความด้วย Proofreading and editing

3. Proofreading, Editing, and Formatting 1.5 Baht/word

* เป็นบริการทั้งตรวจการใช้ภาษา แก้ไขด้วยการเขียนให้ใหม่ และจัดรูปแบบตามที่ต้องการ เช่น MLA, APA, Oxford, Chicago, Harvard เป็นต้น

จากประสบการณ์ในการตรวจงานเขียนของคนไทยที่ผ่านมา เราพบข้อผิดพลาดในการเขียนหลายประการ ซึ่งเรามีคำแนะนำในการเขียนและตรวจสอบเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

1. Sentences should always be constructed with a subject and verb, forming a complete thought process.
2. Compound sentences separated into clauses should be subject related and not so long. If there is any question, use a full stop and begin a new sentence.
3. Very few sentences begin with “For” or “So”, which was done by the writer many times.
4. ALWAYS use a space after a full stop or other types of punctuation.
5. NEVER use a space between a colon or semicolon and the word being itemized.
6. Only use bold for headers and itemization, not for everything.
7. Avoid unneccessary extra words that can confuse the intent of a sentence.


แก้ไขและพิสูจน์อักษร

Edting and Proofreading Services

 1. แก้ไขการพิมพ์ผิด Typographical Errors
 2. แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ Grammatical Mistakes
 3. ตรวจสอบความต่อเนื่องของประโยค Run-On Sentences
 4. ตรวจสอบการใช้เครื่องหมายวรรคตอน Punctuation & Quotation Marks
 5. ตรวจสอบความสอดคล้องของประธานและกริยา Subject-Verb Disagreements
 6. แก้ไขประโยคไม่สมบูรณ์ Sentence Fragments and Lengths
 7. ตรวจสอบการสะกดคำ Spelling
 8. ตรวจสอบการใช้ Tenses
 9. ตรวจสอบการจัดวางโครงสร้าง Structure and Theme

สำหรับงานด้านต่างๆ ดังนี้

 1. งานวิทยานิพนธ์
 2. งานวิจัย หรือโครงร่างงานวิจัย
 3. เอกสารติดต่อต่างประเทศ เกี่ยวกับการเรียนต่อ ธุรกิจ
 4. เอกสารทางราชการ
 5. เอกสารงานโฆษณาทุกชนิด
 6. เอกสารอื่นๆ

รับตรวจไวยากรณ์ ตรวจ Grammar ราคาถูก

หากต้องการใช้บริการต้องทำอย่างไร?

สามารถส่งไฟล์งานมาได้ที่อีเมล  translationfind@gmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับงานแล้วทางทีมงานของเราจะเสนอราคาและแจ้งระยะเวลาดำเนินการต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 087-8314-785 

ตัวอย่างงาน Prooferading ของเรา

Sample Proofreading (British Style) 1

ตรวจสอบงานเขียนและปรับแก้ให้กับนักษาไทยที่เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เป็นการตรวจสอบให้เป็นแบบ British English โดยเจ้าของภาษาชาวอังกฤษ

ตัวอย่างอื่นๆ 
Sample Proofreading (British Style) 2ตรวจสอบงานเขียนและปรับแก้ให้กับนักษาไทยที่เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เป็นการตรวจสอบให้เป็นแบบ British English โดยเจ้าของภาษาชาวอังกฤษ

ตัวอย่าง Essay Writing

เป็นการ Rewrite งาน โดยอ่านงานเดิมแล้วเีขียนใหม่เป็นคำพูดของเราเอง

ตัวอย่าง งานตรวจไวยากรณ์ บทความ

ตรวจสอบงานเขียนและปรับแก้ให้ลูกค้าที่เรียนในระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ

ตัวอย่างงาน Proofreading บทความ

ตรวจสอบงานเขียนและปรับแก้ให้ลูกค้าที่เรียนในระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ

ตัวอย่างงาน Prooread งาน Thesis

ตรวจสอบงานเขียนและปรับแก้งานวิจัยระดับปริญญาเอก

ท่านสามารถส่งงานมาได้ที่ translationfind@gmail.com หรือโทรแจ้งเพิ่มเติมได้ที่  087-8314785 หรือที่ Line ID: 0878314785