ภาษาไทยEnglish (UK)
เลือกภาษา
Mainmenu_img
study_bannerEssay_banner
paypal_title
จำนวนเงิน: บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรียนภาษาอังกฤษฟรี

ความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยาตอนที่ 2

Agreement of Subject and Verb

"ในตอนนี้จะเริ่มจากข้อที่ 4 - 6 พยามทำความเข้าใจนะคะ หลายท่านพยายามเรียนภาษาอังกฤษแบบท่องจำซึ่งก็ได้ผลในระยะสั้น แต่เมื่อไม่ได้ทบทวนก็ลืม แต่ถ้าเราทำความเข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งและนำไปใ้ช้ได้ตลอดไม่ลืมค่ะ"

4. การใช้ one of………..

4.1 One of + นามพหูพจน์ ใช้ V. เอกพจน์ เช่น

 • One of his friends has been injured in a railway accident. 
 • One of us does not like to wear his necktie.

4.2 One of + นามพหูพจน์ + who/that/which ใช้ V. พหูพจน์ เช่น

 • He is one of my friends who are millionaires.
 • She is one of those who enjoy teaching these students.
 • I’m terribly sorry but the truth of the matter is that she is the only one of your relatives who really care.

 

5. ประธาน 2 ตัว เชื่อมด้วย either………or, neither…………….nor, …………or……….., not only…………..but also…………. ใช้กริยาตามประธานตัวที่ 2 ที่อยู่ใกล้กริยาที่สุด

Ex.

 • Not only you but also I am going to school.
 • You or he walks to the market today.
 • Either the kittens or the cat has to be given away.
 • Neither you nor your sister has seen my new car.

 

6. ประธานที่ขึ้นต้นด้วย either (หนึ่งในสอง) neither (ไม่ใช่หนึ่งในสอง) each (แต่ละ) ใช้ V. เอกพจน์ มีโครงสร้างเหมือนกันคือ

Either + นามเอกพจน์

Either of + the + นามพหูพจน์

Neither + นามเอกพจน์

Neither of + the + นามพหูพจน์

Each + นามเอกพจน์

Each of + the + นามพหูพจน์

Ex.

 • Either train (หรือ Either of the trains) goes to Bangkok. 
 • Neither by (หรือ Neither of the boys) is lazy. 
 • Neither of you (หรือ Neither of them) is qualified to be a teacher. 
 • Each boy (หรือ Each of the boys) has two books.
 • Each of them is to bring his own book to the next class.
 • Each boy and girl has two books.

Note: ยกเว้น Each อยู่หลังประธานที่เป็นพหูพจน์ ใช้ V. พหูพจน์ เช่น

 • The workers each bring their own lunch to the building site.

ติดตามข้อที่ 7 ในตอนที่ 3  ค่ะ....

Testimonials คำติชมจากลูกค้าของเรา

พัฒนศักดิ์
ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ... SOP เรียบร้อยสมบูรณ์ครับ
สมศักดิ์
ขอบคุณครับผม แปลได้ดีมากเลยครับผม เยี่ยมมากมายครับ
สุนิษา
รวดเร็วมากๆเลยค่ะ ไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนั้น แล้วแปลได้ ดีมากๆเลยค่ะ เลือกไม่ผิดจริงๆ
ไว้จะมาให้บริกา...
Sirijitt
ได้รับเอกสารแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
อ่านงานแก้แล้ว ดีมากๆเลยค่ะ