ภาษาไทยEnglish (UK)
เลือกภาษา
Mainmenu_img
study_bannerEssay_banner
paypal_title
จำนวนเงิน: บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรียนภาษาอังกฤษฟรี

Conditional Sentences

ประโยคเงื่อนไข

ประโยคแบบ Conditional คือประโยคที่ให้เงื่อนไขหรือสมมติเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงตามนั้น เป็นไปได้ยาก หรือไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ มีอยู่ 3 แบบ คือ

 1. Present Conditional
 2. Past Conditional
 3. Past Perfect Conditional

 

1. Present Conditional sentence: ประโยคที่ให้เงื่อนไขหรือสมมติเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงตามนั้น

โครงสร้างของประโยค

Conditional claus Main clause
If + Simple present tense Future/Simple present tense

 

Ex.

 • If it rains, I will stay at home.
 • If the teacher asks you, tell him the truth.
 • If you leave, please turn out the light.

Note

1. Imperative + and + Simple Future construction

Come here and you will get what you want.

2. Imperative + or else + Simple Future construction

Do it, or else you will be punished.

3. should + imperative construction

Should an emergency arise, dial 191.

4. would like/ would care + Simple Future construction

would like / would care มีความหมายว่า “ต้องการ หรือ ปรารถนา”

If you would like to come, I’ll wait for you.

ถ้าคุณอยากจะมา ผมก็จะรอคุณ

If you would care to hand in your books, I’ll correct them for you.

 

2. Past Conditional sentence: ประโยคที่ให้เงื่อนไขหรือสมมติเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ยาก

โครงสร้างของประโยค

Conditional claus Main clause
If + Simple past tense

Conditional past

Ex.

 • If it rained, he would stay at home. ถ้าฝนตกจริง ๆ ผมก็คงจะอยู่บ้าน
 • If you were to attend the wedding, what would you were?
 • If I had more time, I would read more books. (แต่ขณะนี้ฉันไม่มีเวลา)
 • If it were not so far, we could walk there.
 • If I were you, I would not let him say many things.

Note

1. ละ If แล้วเอา were มาไว้หน้าประโยคได้

Ex.

 • If he were to leave today, he would be there by Tuesday. = Were he to leave today, he would be there by Tuesday.
 • If he had wings, he would fly. = Were he had wings, he would fly.

2. It’s (high/about) time + Past simple tense

 • It’s high time you did your work.
 • ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องทำงานของคุณ

3. If only/wish + Past simple tense + conditional past

 • If only I knew the answer, I would tell you.
 • แหมถ้าผมรู้คำตอบ ผมก็คงจะบอกคุณแล้ว
 • I wish I were here.
 • แหมผมเองก็อยากอยู่ที่นี่ (แต่ความจริงไม่ได้อยู่)

 4. _______as if/ as though + Past simple tense

 • Roger appears as though/ as if he were unhappy.
 • โรเจอร์แสดงอากัปกริยาคล้ายดังกับว่าเขาไม่มีความสุข

 

3. Past Perfect Conditional sentece: ประโยคที่ให้เงื่อนไขหรือสมมติเหตุการณ์ที่ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้

โครงสร้างของประโยค

Conditional claus Main clause
If + Past perfect tense

Perfect conditional

Ex.

 • If you had invited her, she would have come to your party.
 • If John had gotten up earlier, he would have had time for breakfast.
 • If I had had her address, I would have written to her.

Note

1. ละ If แล้วเอา had มาไว้หน้าประโยคได้If it had rained, I would have taken my umbrella.

 • Had it rained, I would have taken my umbrella.
 • If he had been thirsty, I’m sure he would have drunk it.
 • Had he been thirsty, I’m sure he would have drunk it.

2. If only/wish + Past perfect tense + Perfect conditional

 • If only I had known the answer, I would have told you.
 • I wish I had remembered his name.

 

นอกจาก if แล้ว ยังมีคำอื่นทีใช้ในประโยคเงื่อนไขอีก คือ

 1. suppose หรือ supposing สมมติว่า
 2. on condition that หรือ on the condition that โดยมีเงื่อนไขว่า
 3. so long as หรือ as long as ถ้า ตราบใดที่
 4. what if สมมติว่า

 

Testimonials คำติชมจากลูกค้าของเรา

พัฒนศักดิ์
ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ... SOP เรียบร้อยสมบูรณ์ครับ
สมศักดิ์
ขอบคุณครับผม แปลได้ดีมากเลยครับผม เยี่ยมมากมายครับ
สุนิษา
รวดเร็วมากๆเลยค่ะ ไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนั้น แล้วแปลได้ ดีมากๆเลยค่ะ เลือกไม่ผิดจริงๆ
ไว้จะมาให้บริกา...
Sirijitt
ได้รับเอกสารแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
อ่านงานแก้แล้ว ดีมากๆเลยค่ะ